Anne II barstool

  • Chair  - metal legs   23 1/2" W x 25 1/4" D x 33 1/2" H. SH: 19" AH: 26"

    Chair - solid wood legs 23 1/2" W x 25 1/4" D x 33 1/2" H. SH: 19" AH: 26" 

    Counter height - metal legs   24 1/2" W x 25 1/2" D x 43 1/2" H. SH: 26"  AH: 33"

    Bar height - metal legs   24 1/2" W x 25 1/2" D x 47 1/2" H. SH: 30"  AH: 37"